t

KOKEMUKSIA KOTISEURAKUNNASTA

JA TÄMÄ ON SE TODISTUS: JUMALA ON ANTANUT MEILLE IANKAIKKISEN ELÄMÄN, JA TÄMÄ ELÄMÄ ON HÄNEN POJASSANSA.  (Ilm 5:11)

Lue ja katso

Todistuksia tosi elämästä

Seurakuntamme jäsenet kokevat kukin elämän kotiseurakunnassa omalla ainutlaatuisella tavallaan. Eri seurakuntaelämän alueet ovat Pyhän Hengen vaikutusvallan alla. Haluamme olla seurakunta, joka vaeltaa hengessä ja rohkaisee jokaista perheenjäsentään elämään oman ainutlaatuisen kutsumuksensa todeksi. Keskuudessamme toteutuvat niin yleinen eli kuninkaallinen pappeus kuin armolahjojen käyttö luonnollisena osana yhdessäoloamme.

YHTEYDESTÄ

Kotiseurakunnan jäseniä

Olen löytänyt Jumalan lasten perheyhteyden. Minulla on ollut paikka palvella omilla armolahjoilla ja olen kokenut pyhien yhteyttä sekä Herran läsnäoloa. Kotiseurakunnassa toteutuu kristillisyys/hengellisyys ruohonjuuritasolla. Jokainen saa olla osa Jumalan liikettä (movement) ja jokainen on pappi Kristuksessa.

Risto

Olen etsinyt todellista kristittyjen perheyhteyttä ja koen sen löytäneeni. Iloitsen jokaisesta seurakuntalaisesta. Olemme kasvaneet yhdessä ja oppineet tukemaan toinen toistamme. Olisi vaikeaa edes kuvitella elämääni ilman tätä yhteyttä. Olen saanut kokea Jumalan puhuttelua ja parantavaa läsnäoloa. Veljet ja sisaret ovat olleet armollisia ja kannustaneet eteenpäin. Kotiseurakunnassa jokainen on tärkeä ja tulee nähdyksi.

Tiia

Olen kokenut kotiseurakunnassa aitoa perheyhteyttä, Pyhän Hengen läsnäoloa ja parantavaa kosketusta. Olen rakentunut hengellisesti ja henkisesti sekä löytänyt omaa kutsuani ja saanut rohkeutta käyttää armolahjoja.

Suvi

VAPAUDESTA

 Kotiseurakunnassa saan olla oma itseni. Täällä kaikki ovat yhtä arvokkaita esim. iästä riippumatta. Seurakuntaan on helppo tulla, koska ilmapiiri on lämmin ja kannustava. Seurakunta on minulle kuin perhe.

Susmita

Introverttikin on oppinut avautumaan seurakunnassa. Uskovainen voi myös nauraa.

Alpo

SEURAKUNNAN ELÄMÄSTÄ PYHÄN HENGEN JOHDOSSA

1Kor. 14:26 toteutuu. Kaikilla on annettavaa joka kokouksessa. Armolahjansa saa laittaa käyttöön. Ihmisiä kannustetaan avaamaan kotinsa ja annetaan myös vetovastuuta. Näkynä on moninkertaistuva kotiseurakunta/ opetuslapseusliikehdintä, ei kaikkien ihmisten haaliminen samaan kokoukseen. Toisiamme rohkaisemme ja sparraamme. Täydellisiä emme ole. Näkykin on prosessissa, mutta sitä kohti mennään.

Jukka

Tämän seurakunnan vahvuus on jakaminen sekä armolahjojen likoon laittaminen, mikä avaa Jumalan työtä meissä.

Liana

Ennen tuloa kotiseurakuntaan, oli aika hukassa itseni kanssa. Koin oloni tervetulleeksi ja minua kohdattiin omana itsenäni turvallisessa ilmapiirissä. Olen saanut kokea hyväksyntää ja sain toteuttaa musikaalisia lahjojani ylistyksen kautta. Olen saanut apua yksinäisyyteni ja kasvaa ihmisenä vähitellen sellaiseksi, miksi minut on tarkoitettu

Sami