SEURAKUNNAN NÄKY

Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa?  (Joh 14:2, KR 33/38)

Näkynämme on istuttaa lukuisia kotiseurakuntia tulevien vuosien aikana. Tämä tapahtuu olemassaolevien ihmissuhteiden kautta ja myös uusia ihmisiä tavoittavalla työllä. Jotta tämä voisi onnistua tarvitaan:

1. 100% x 3 => 100% sitoutuminen Jeesukseen, jolloin hän sitoutuu meihin 100% + 100% sitoutuminen toisiimme
2. Totuudessa vaeltaminen
3. Seurakuntalaisten varustaminen
4. Työharjoittelu
5. Lähettäminen

Joku voisi ajatella, onko raamatullista puhua kotiseurakunnista. Uudessa testamentissa on ainakin neljä kohtaa, jossa puhutaan selkeästi kodeissa kokoontuvista seurakunnista.

Room.16:3-5
Tervehdys Priskalle ja Akylaalle, työkumppaneilleni Kristuksessa Jeesuksessa, jotka minun henkeni puolesta ovat panneet oman kaulansa alttiiksi ja joita en ainoastaan minä kiitä, vaan myös kaikki pakanain seurakunnat, ja seurakunnalle, joka kokoontuu heidän kodissansa.

1. Kor. 16:19
Aasian seurakunnat tervehtivät teitä. Monet tervehdykset Herrassa lähettävät teille Akylas ja Priska sekä heidän kodissaan kokoontuva seurakunta.

Kol. 4:15
Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle.

Filem. 1:2
ja Appialle, sisarellemme, ja Arkippukselle, taistelutoverillemme, ja sinun kodissasi kokoontuvalle seurakunnalle.