SEURAKUNNAN TOIMINTA

Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta.

(Kol 3: 23+24)

Kotikokoukset

Seurakunnan toiminnan keskiössä on kotikokoukset, joita järjestetään viikoittain sunnuntaisin. Kokoonnumme eri kodeissa, vaikkakin useimminten Viinikoilla.

Tapahtumat

Kotikokousten lisäksi järjestämme myös tapahtumia. Olimme mukana maaliskuun 15.-16. päivä 2019 Turun alueen kotiseurakuntien konferensissa, jossa vieraili John Fennin. Olimme mukana järjestämässä konferenssia yhdessä Kevätsateenkodin kanssa. Konferenssi syvensi kotiseurakuntanäkyä ja synnytti uuden alueellisen yhteistyön muodon, jossa joukko pieniä seurakuntia rakentavat yhteyttä uudella tavalla.

Yhteyspäivät Ja muu yhteyden rakentaminen

Olemme myös mukana joulukuussa 2018 alkaneessa Yhteyspäivä-toiminnassa. Yhteyspäivät järjestetään 3 – 4 kertaa vuodessa ja niiden tarkoitus on koota pieniä ryhmiä yhteen, yhteisiin opetukseen, ylistykseen ja rukoukseen. Päivien aikana varataan aikaa myös Jumalan kohtaamiselle.

Tiedottaminen

Ilmoitamme kokoontumisistamme Facebookissa, joten sieltä kannattaa varmistaa viimeisimmät tiedot: facebook.com/turunkotisrkliike.

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan! Tässä yhteisössä varmasti et jää yksinäiseksi. Kaikilta kysellään kuulumiset. Opetus on vuorovaikutteista, ja kaikki pääsevät ääneen. Hiljaisemmatkin huomioidaan, ja heillekin annetaan tilaa. ”Less is more” (”vähemmän on enemmän” tarkoittaen kokouksen ihmismäärää) pätee myös kristillisissä kokouksissa. Pyrimme välttämään kaavoihin kangistumista. Toivottavasti myös olemme siinä onnistuneet.

Pyrimme myös pitämään kokouskäytännöt niin yksinkertaisina, että kuka tahansa voi oppia käynnistämään kotiseurakunnan / orgaanisen seurakunnan. Orgaanisella seurakunnalla tarkoitetaan seurakuntaa, joka ohjautuu ja kasvaa orgaanisesti eikä siis organisoidusti pyramidimaisen johtajiston kautta. Orgaaninen seurakunta viittaa myös siihen, että kokoontumispaikan ei välttämättä tarvitse olla koti. Hyviä paikkoja kotien lisäksi voivat olla harrastustilat, työpaikat, kahvilat jne.

Muut palvelutyöt:

• Sisäisen parantumisen ja vapauttamisen palvelutyö
• Escape-ohjelmointikerho nuorille facebook.com/escapekerho
• Evankeliointi mm. karaokessa
• Muuta jäsenten aloitteisiin perustuvaa toimintaa.